Prisliste

Følgende generelle timesatser gjelder ved mitt kontor:

Førstegangskonsultasjon, inntil 30 minutter:
Kr 500,- med tillegg av 25 % mva
Inkl. mva
625,-
Bistand utover førstegangskonsultasjon:
Sivile saker
fra kr 1.500,- til kr 2.000,- pr time, varierende etter sakstype, med tillegg av 25 % mva
fra  kr 1.875,- til kr 2.500,-
Oppretting av testament
fra kr 3.000,- med tillegg av 25 % mva
fra  kr 3.750,-
Oppretting av ektepakt/samboeravtale
Fra kr 3.000,- med tillegg av 25 % mva
fra  kr 3.750,-
Oppretting av fremtidsfullmakt
Fra kr 3.000,- med tillegg av 25 % mva
fra  kr 3.750,-
Fri rettshjelp
En del sakstyper gis det fri rettshjelp til, med eller uten behovsprøving. I saker med behovsprøving er det for tiden en inntektsgrense på kr 320.000 for enslige og kr 490.000 for ektefeller/samboere. For begge grupper er det en netto formuesgrense på kr 100.000. Det må betales egenandel, avhengig av sakens omfang. Vanligvis vil denne ligge mellom kr 1.121,- og 8.968,-
Egenandel
Rettshjelpsforsikring
Enkelte tvister vil inntil et gitt beløp dekkes av din forsikring. Dette kan være villa-, innbo-, bil-, fritidseiendoms-, eller landbruksforsikring. Egenandelen kan variere fra selskap til selskap. Det vanligste er at klienten selv må betale de første kr 4.000,- og 20 % av det overskytende.
Egenandel
Mandal 1. januar 2022
Advokat Per T Sneve
Medlem av Den Norske Advokatforening

Kommentarer er stengt.